HARMONICE MUSICES ODHECATON PDF

Background[ edit ] Seeing the business potential for music printing , in Petrucci had obtained an exclusive year license for all printing activities related to music anywhere in the Venetian Republic. Three years later, in , he brought out his first anthology, 96 secular songs, mostly polyphonic French chansons , for three or four voice parts, calling it the Harmonice musices odhecaton. For this work he printed two parts on the right-hand side of a page, and two parts on the left, so that four singers or instrumentalists could read from the same sheet. The type was probably designed, cut, and cast by Francesco Griffo and Jacomo Ungaro, both of whom were in Venice at the time. Many of the works contained in it as is often the case in manuscripts and early printed collections are anonymous. The Odhecaton used the triple-impression technique, in which first the musical staff was printed, then the text, and then the notes.

Author:Kajikinos Arashiramar
Country:Cape Verde
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):10 September 2010
Pages:213
PDF File Size:6.52 Mb
ePub File Size:13.31 Mb
ISBN:330-7-41879-557-2
Downloads:17382
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TojaramarAls eerste muziekdruk waarvoor beweeglijke lettervormen werden gebruikt, was het derhalve een invloedrijk werk op het gebied van de boekdrukkunst in het algemeen en bij de verspreiding van de muzikale stijl van de Nederlandse polyfonisten in het bijzonder.

Titelblad van de Odhecaton. Onder de titel Harmonice musices odhecaton, gaf hij drie jaar later, in , zijn eerste bloemlezing uit met 96 wereldlijke liederen , meestal polyfone Franse drie- tot vierstemmige liederen. Twee stempartijen werden op de even, twee op de oneven bladzijden gepubliceerd, zodat vier zangers of instrumentalisten van hetzelfde blad konden lezen.

De Odhecaton paste de dubbeldruktechniek toe, waarbij eerst de notenbalk werd gedrukt en daarna de noten. Ofschoon de meeste van de 96 muziekwerken als liederen werden gecomponeerd, zijn ze tekstloos afgedrukt, hetgeen lijkt te impliceren dat de druk voor instrumentale uitvoering was bedoeld.

Van verschillende liederen kan de tekst overigens in alternatieve bronnen worden aangetroffen, met name in handschriften en latere drukken. Petrucci gaf de bundel tweemaal opnieuw uit, als Harmonice Musices Odhecaton B en C in respectievelijk en Walther Boer : Chansonvormen op het einde der 15e eeuw.

Dissertatie Rijksuniversiteit Utrecht , Gustave Reese , Music in the Renaissance. New York, W. Bloomington, Indiana. Frangipani Press, Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.

BRING ME HOME FOR CHRISTMAS ROBYN CARR PDF

Harmonice Musices Odhecaton

.

EVERMOTION ARCHMODELS VOL 113 PDF

Tag: Odhecaton

.

Related Articles