GRAFOLOGIJA KNJIGA PDF

Advanced Search Find a Library. Similar Items Related Subjects: Add a review and share your thoughts with other readers. Search WorldCat Find items in libraries near you. Remember me on this computer. Preview this item Preview this item. Grafologijja a review Rate this item: Add a review and share your thoughts with other readers.

Author:Kazijin Kazrajar
Country:Cyprus
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):5 July 2015
Pages:378
PDF File Size:1.63 Mb
ePub File Size:8.47 Mb
ISBN:675-9-97714-130-1
Downloads:12910
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:BallNa druge esto gleda sa visine i najede dominira u verbalnim komunikacijama i uopte u drutvu. Srednji rukopis u principu je spreman da se prilagodi i uklopi u svaku sredinu.

Nije previe otvoren, ali ni zabarikadiran u svoj svet. Ima lepo ponaanje, ne die glas za svaku sitnicu. Staloenost je bitna odlika njegovog karaktera. Sitan rukopis najede poseduju obrazovani ljudi, skloni da se u svakoj prilici poslue svojim razumom. Uglavnom su okupirani misaonim radnjama, pa se najede sredu meu naunicima i istraivaima. Nji ove emocije i razum se uvek dopunjuju i gotovo uvek su u meusobnom skladu. Sasvim sitnom rukopisu, koji vie lii na pravu liniju, to je znak da je osoba iskompleksirana, da se povlai u sebe i da potcenjuje svoje vrednosti.

Ako rukopis nije ujednaen, as je krupan, as sitan, as osrednji, znai da je osoba nestalna, da joj raspoloenja osciliraju i da je vrlo osetljiva. MAK I! I pored mogudi mana, ovi ljudi su veoma svestrani i prilagodljivi. Uglast rukopis otkriva uporne ljude jake volje. Istrajni su, ali se teko prilagoavaju. Uopte uzev, povezani i nepovezani rukopis otkriva potpuno dijametralne osobe.

Povezan rukopis skloni su logikom rasuivanju, dobri su saradnici, ali pate od nedostatka inicijative, esto i originalnosti.

Ukoliko su ona veoma istaknuta, znak je da je osobama koje i piu izuzetno stalo da se istaknu, da im se drugi dive i da budu zapaene. Stalo im je do uloge voe, ime nado nauju svoje komplekse nie vrednosti. Umetnici i uopte kreativni ljudi imaju veoma originalna velika slova, dok tampana velika slova otkrivaju osobe sklone literarnim podu vatima.

Ukoliko, umesto velikog, piete malo i, znak je da sebe ne vrednujete na pravi nain i da potcenjujete svoje vrednosti.

Ukoliko su ova slova zatvorena, vezana, znak je da je re o poverljivoj osobi, pouzdanoj, ali dovoljnoj samoj sebi. I crtica na malom slovu t pie se na vie naina uga i postavljeno udesno u odnosu na slovo, znak je vrstog, samopouzdanog karaktera. Zelenom mastilu su skloni mladi ljudi, koji i boju mastila koriste kao nain da se razlikuju od drugi. Nji ov stav prema novcu i materijanim vrednostima je jasan. Upadljiv veliinom i ukraen potpis otkriva osobu loeg ukusa, koja je pri tom veoma uobraena.

Strucnjaci veruju da je rastojanje potpisa od teksta vrlo simptomatino. Potpis uz sam tekst je vrlo odana i tesno povezana sa svojom okolinom. Njena elja je da taj kontakt nastavi. S obzirom da rukopis nije svuda isti, za analizu je bolje uzeti du"i! I ne brzajte. Ne sme se zanemariti jedna na utrb druge osobine. Svaka brzina kojom piemo ima svoje znaenje i govori o naem karakteru. Imaju i prirodnu tendenciju prema spavanju, promiljanju i upornosti.

Srednja brzina rada, bez 4urbe ali i bez pauza. Ipak, to je krajnja granica do koje se4e genetika. I krugovi odaju sanjare dok pravougaoneke i ostale geometrijske oblike crtaju ljudi koji u svemu trae logiku i tanost. Najoigledniji primjeri su crtei drveda, lavirinta, zmija, trouglova, krstova i riba. Uspravna slova ispisuju uzdrani stav, a nagnuta na lijevu stranu buntovan. Feda, kakva je ispisivala princeza, nagovjetavaju nezaustavljivu prirodu, a manja stidljivost. Sitna mala slova b?

Sputanje redova ,otitenost, nedostatak radosti, nezadovoljstvo a? Naglaen pritisak samopouzdanje, sposobnost za doivljaj srece c?

Senenje osnovni poteza d? Ujednaenost nagiba slova b? Neujednaena slova c? Nagnut rukopis b? In ibicioni pokreti c? Cednolian, monoton rukopis prezir a? Uglasti redovi b? Grte4i deiji lica sugeriu da su vam potrebni drugi ljudi. Lep-iri 5ogu3e da imate velike probleme koji vas mue.

Ku7a Imate potrebu na sigurnost doma. Casna ku3a ukazuje na va siguran porodini 4ivot, dok nervozan crtec govori da niste zadovoljni. S-epeni e. Intelektualci obino ruzno piu jer lepo i duboko misle, a najkrupnije potpise otiskuju politiari i glumci. Etampano pismo je impersonalno, govori o linosti koja ne 4eli da razgoliti svoje Ca pred drugima.

Ispisano, povezano i zato manje itljivo piu visokointeligentne osobe. Intelektualci, obino, "uzno piu jer lepo i duboko misle. Uopte, ljudi koji pokazuju tendenciju tog vracanja unazad posle zavrnog slova, svedoi o linosti grandioznog ega. Istovremeno, kada postoji linija koja precrtava, to je alarm za postojanje autodestruktivni tendencija. Potpis pomeren u levo otkriva linost sklonu socijalnom povlaenju. Fazna je i udaljenost potpisa od osnovnog teksta.

Fokali - i! Uz takve osobe esto se vezuju negativizam, okrenutost ka prolosti, sumnja, strepnja Fertikalno pisanje ukazuje na emocionalno uzdr4ane i dobro kontrolisane osobe koje ne doputaju da nji ovo srce misli umesto glave.

Nasuprot tome, preslab pritisak imaju blage, pasivne osobe, koje nikada ne pristaju da budu vo;e. Neujednaeno pritiskanje otkriva strepnju, nervozu, aotinost Feliki crtezi otkrivaju samopouzdanje i otvorenost, a mali crte4i upu3uju na ljude koji vie vole promatrati nego sudjelovati.

Li a Izraz na navrljanom licu esto je dobar indikator raspolo4enja onoga tko je crte4 napravio. Grtanje a ovski polja je i omiljena krabotina ljudi skloni promjenama raspolo4enja.

Sr a Naje3a su romantina rkarija. Grtanje srca otkriva zaljubljenost ili simpatiju prema nekome, kao i iekivanje romantini osje3aja. Ku7i e -va rkarija otkriva izra4enu potrebu za osje3ajem sigurnosti i stabilnosti koju pru4a doma. Na rukopis je zapravo poruka nesvjesnog i otkriva mnoge nae potisnute i neotkrivene elje i stra ove, vrline i mane. Nagib slova, nji ova debljina, veliina i povezanost govore mnogo o naoj osobnosti.

O, oznaavaju njegove ambicije te potvruju da je on vrlo samouvjerena osoba. JE PRI! APO I. JE8 SE. A STRA.

I I JAS. LOS RA! ITI I! JE GOR. A SLOVA ogradjivanje i opreznost u kontaktima sa okolinom, zatvorenost u sebe, vezanost za proslost i uspomene, pridavanje znacaja proslim dogadjajima pri planiranju buduci postupaka? INL U.

LEY DE TRANSITO 18290 PDF

Skrivnosti pisave - Grafologija za vsakogar

Add a review and share your thoughts with other readers. Create lists, bibliographies and reviews: The name field is required. Please enter the message. Your list has reached the maximum number of items. The E-mail Address es field is required. The specific requirements or preferences of your reviewing publisher, classroom teacher, institution or organization should be applied. Your Web browser is not enabled for JavaScript.

ERIOSOMA LANIGERUM PDF

GRAFOLOGIJA KNJIGA PDF

.

49 CFR PARTS 100-185 PDF

GRAFOLOGIJA SKRIPTA

.

Related Articles