ARBEIDSMARKT GEDRAGSONDERZOEK PDF

Onze AGO en GTAM onderzoeken vormen de belangrijkste basis voor al onze producten en diensten voor Recruitment, Employability en andere arbeidsmarkt gerelateerde vraagstukken. Wij garanderen de betrouwbaarheid en representativiteit van onze data door respondenten te wegen op basis van CBS-gegevens, volgens een ontwikkelde methodiek door SEO gelieerd aan de UvA. De onderzoeksmethodieken en data zijn o. Intelligence Group hanteert de hoogst denkbare privacy en dataveiligheidsstandaarden. Intelligence Group is ISO

Author:Gardazilkree Jugar
Country:Turkey
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):22 January 2018
Pages:236
PDF File Size:10.97 Mb
ePub File Size:3.52 Mb
ISBN:223-7-72215-187-7
Downloads:79161
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:SarHet prognosemodel laat zien wat de verwachte ontwikkeling is voor de komende jaren. Bron: Intelligence Group o. Het betreft de jaar-op-jaar groei, d.

De prognose is gebaseerd op de ontwikkeling van een aantal vertrouwens- en stemmingsindicatoren. Klik op de link onder de grafiek voor meer informatie. Arbeidsmarkt krap in Q1, maar hoe groot zal de impact van de coronacrisis zijn?

De arbeidsmarkt was in het eerste kwartaal nog steeds erg krap. De werkgelegenheid historisch hoog, de werkloosheid historisch laag en de schaarste groot. De impact van de coronacrisis is nog nauwelijks terug te zien in de cijfers over het eerste kwartaal. In Nederland manifesteerde het virus, en alle onzekerheid die het met zich meebrengt, zich eind februari. En grootschalige maatregelen vanuit de overheid werden 12 maart genomen, tegen het einde van het eerste kwartaal.

Wanneer er cijfers zijn over het tweede kwartaal en verder, zal duidelijk worden wat de gevolgen van het virus zijn op de arbeidsmarkt. We houden dit nauwlettend in de gaten en zullen zodra er meer informatie beschikbaar is dit onder andere op deze pagina delen.

Een aantal van de indicatoren en modellen op deze pagina wordt overigens niet op kwartaalbasis, maar op maandbasis geactualiseerd. Ten opzichte van het eerste kwartaal van is sprake van een lichte afname -2 duizend. Een toename van 14 duizend ten opzichte van het vierde kwartaal van en 26 duizend meer dan in het eerste kwartaal van De sourcingsdruk is een belangrijke indicator van schaarste op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het kan bijna niet anders dan de werkloosheid in de komende maanden kan oplopen, ondanks alle nood- en steunmaatregelen van de overheid.

In kan de werkloosheid nog verder oplopen. Het kan gezien worden als vertrouwensindicator van werknemers in de arbeidsmarkt. De invoering van de WAB en de grote schaarste in het eerste kwartaal liggen waarschijnlijk ten grondslag aan deze toename.

De vacaturegraad het aantal vacatures t. Een aantal van die indicatoren vertoont nog steeds een dalende trend, zoals de vacature-indicator CBS en het aantal uitzenduren ABU. Het consumenten- en producentenvertrouwen en de inkoopmanagersindex Nevi lijken zich na een daling wat te stabiliseren.

Het effect van de coronacrisis komt vooralsnog beperkt terug in de indicatoren. Het is vooralsnog afwachten wat er de komende maanden gaat gebeuren. De verwachting is dat - als gevolg van het coronavirus, maar bijvoorbeeld ook de afwikkeling van de Brexit - de economie nationaal en internationaal een flinke dreun zal krijgen.

De prognosemodellen van Intelligence Group voorspellen voor een afname van vacatures en economische groei. Noot: Als gevolg van een verbetering van de weging van ons onderzoek en een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen door het CBS, hebben we alle historische cijfers op deze pagina met terugwerkende kracht herzien. Hierdoor kan het voorkomen dat de cijfers licht afwijken van eerdere publicaties.

APPLIED SYSTEM IDENTIFICATION JER-NAN JUANG PDF

ARBEIDSMARKT GEDRAGSONDERZOEK PDF

Tegore Our journey to will consolidate Touch Football More information. Thomasina Powers 2 years ago Views: Identity Company Reality Define the identity of the company: Over the last 40 years gedragsonderzofk have. Even if employers don t actively control the brand, it More information. The analysis clearly documented a set of severe.

FORMULAS DE MOLARIDAD NORMALIDAD Y MOLALIDAD PDF

Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek

.

CLOUDBURST ERIC WHITACRE SHEET MUSIC PDF

.

Related Articles