EGA ATARIKO PROBA PDF

Lehenengo proba da eta test erako 80 galdera ditu 80 puntu , ondorengo gaitasun eta ezagupenak ebaluatzeko: Hizkuntza-baliabideak. Bi motatako ariketak daude: Aukera anitzeko itemak: 40 item 40 puntu Cloze testa: 10 item 10 puntu Entzunaren ulermena. Hiru motatako ariketak daude: Entzungai batzuei buruzko aukera anitzeko itemak: 3 aukerakoak: 10 item 10 puntu Entzungai laburrak eta dagozkien adierazpenak lotzeko ariketa 5 puntu Irakurriaren ulermena. Hiru motatako ariketak daude: Irakurgai batzuei buruzko aukera anitzeko itemak: 3 aukerakoak: 10 item 10 puntu Testu zatiak eta dagozkien adierazpenak lotzeko ariketa 5 puntu Puntuazioa Neurketa sistema berria erabiliko dugu, logit izeneko neurri-unitatean oinarritutakoa. Ziurtatu nahi dugu Atariko Proba guztiek zailtasun maila bertsuari ahalik eta zehatzen eutsiko diotela deialditik deialdira.

Author:Nira Tygolkree
Country:Belize
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):10 April 2015
Pages:155
PDF File Size:14.67 Mb
ePub File Size:20.5 Mb
ISBN:337-4-48478-212-9
Downloads:66605
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VohnEGA, izatez, ez da maila bat, Hezkuntza Sailak ematen duen euskararen ezagutza-maila altua egiaztatzen duen agiria baizik. EGA agiria eskuratu ahal izateko, azterketariak euskara behar hainbateko trebetasunez dakiela ahoz eta idatziz frogatu behar du eta baita Euskaltzaindiak erabakitako ortografia eta euskara batuaren arauak dakizkiela ere. Beraz, euskal gizartean ahoz eta idatziz esku hartzeko behar hainbateko jariotasuna lortu duela adierazi behar du.

EGAk hiru froga nagusi ditu: Atariko proba, azterketa idatzia eta ahozko azterketa. Aukeran jarritako hiru erantzunen artean egokiena hautatu behar da. Beste galderek, ehunera arte, hizkuntzaren hainbat alderdi neurtzen dituzte: lau erantzun dituzu aukeran. Dena den, azterketarien erdiek gainditu behar dute eta, ondorioz, indize hori txikiagoa izan daiteke.

Ariketa hau irakurgailu optikoz zuzentzen da. Azterketariak erreklamazioa eginez gero, eskuz zuzentzen da azterketa eta ordenagailuak emandako notarekin konparatzen da. Entzumenari dagozkion galderei erantzun ondoren, ordubete izango duzu geratzen diren galderei erantzuteko. Hasierako ariketa horretaz gain lau atal dira idatzizko azterketa osatzen dutenak: Idazlana Ariketa honetan, dossier eran, bi gai eskainiko dira, bat aukeratzeko: gaiari eustea, zuzentasuna, hizkuntz aberastasuna eta kohesioa neurtuko dira eta hitz gutxienez idatzi behar dira.

Esaldiak berridatzi Ariketa honetan emandako esaldiak beste era batera idatzi behar dira jarritako hitzak edo hitz-zatiak erabiliz. Sinonimoak Hamar esalditan seinalatutako hitzen baliokide bana idatzi behar da. Irakurriaren ulermena Testu bati buruz aukera anitzeko hamar galdera erantzun behar dira. Idatzizko azterketa gainditzeko ariketa bakoitzean gutxienezko bat lortu behar da eta, gutxienez, 29 puntu guztira.

Azterketa hau egiteko 2 ordu eta 20 minutu dituzu. Hona hemen ariketen puntuazioak eta egiteko proposaturiko denbora: Azpiatala.

DEBORAH SPUNGEN PDF

EGA azterketa egiteko matrikula, zabalik urtarrilaren 7tik 21era

.

DEVOJKE IZ KRAJA MASA REBIC PDF

Atarikoak online, bihar EGAko ‘Atariko Proba’ egingo duzuenontzat

.

Related Articles