INDIJSKA FILOZOFIJA PDF

Mesto postanka ove filozofije bila je bogata, vodoplavna dolina Inda. Jer, dok su se u Evropi u toku dugog istorijskih procesa od preko godina posebne nauke izdvajale iz krila filozofije, u Indiji se ovaj proces obavljao samo do izvesne mere. Epski period — od god. Sanskritski period — od god. On, koji je proizveo ovo stvaranje, da li je on to sve stvorio ili ne? Pored filozofskih i religioznih misli, Vede obiluju i mislima o moralu, o razlici dobra i zla.

Author:Gojora Mezilrajas
Country:Colombia
Language:English (Spanish)
Genre:Automotive
Published (Last):24 January 2015
Pages:494
PDF File Size:20.23 Mb
ePub File Size:12.99 Mb
ISBN:470-5-81468-292-2
Downloads:9871
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZololkreeReligija u Indiji nije dogmatska. Ona predstavlja racionalnu sintezu koja neprekidno usvaja nove pojmove iz napretka filozofije. U stalnom nastojanju da bude u skladu sa napretkom misli, ona je po svojoj prirodi eksperimentalna i provizorna. Psihologija i etika su osnovne nauke. Indijska psihologija upoznala je vrednost koncentracije i smatrala je kao sredstvo za shvatanje istine. Ljudski duh ima tri vida: podsvest, svest i nadsvest. Indijska misao uzima u obzir oblike budnosti, sanjanja i spavanja bez snova.

Potpuna istina mora da uzme u obzir sve oblike svesti. Aktivnosti individualne svesti pripisuju se prema stanjima: budnom sanjanju i spavanju bez snova. U stanju sanjanja predstavlja nam se jedan stvaran, konkretan svet. Mi taj svet ne zovemo realnim jer kad se probudimo nalazimo da se svet snova ne uklapa u svet jave, pa ipak u odnosu na stanje snivanja svet snova je realan.

Uslovi se menjaju, ali se ne menja svest. Prva je permanentna i nepromenljiva, a druga nestalna i uvek u promeni. Kako treba objasniti svet? One nemaju realnu egzi stenciju. Ipak, one nisu neegzistentne. Nauka i logika su njegovi delovi, ali i njegovi rezultati. Ona je zaista tvorac stvari i intelekata, neizmerna potencijalnost celog sveta.

Katkad je zovu prakrti. Smenjivanja stvaranja i propadanja, neprekidno obnavljanje vasionskih evolucija, sve to predstavlja taj osnovni nedostatak na kome se temelji svet. Ne bi moglo biti pokreta kad ne bi bilo neprokretnosti, jer je pokret samo degradacija nepokretnoga.

To nije izvinjenje za misaonu lenjost. S druge strane, filozofija nam govori da bismo merili realnost mi moramo da je izvitoperimo. Za nju svaka afirmacija implicira negaciju, i obratno.

Ove dve suprotnosti kombinuju se u svakoj konkretnoj pojavi. Nijedno od njih nije odvojeno od drugoga. On je proizvod avidye odvojen od vidye u najmanje primetnoj meri. Svaki odnos je samo delo uma koji ostvaruje odnos.

Iz toga sleduje glavni princip budizma. Duhovno iskustvo je osnova bogate indijske kulturne istorije. Kad je vera u snagu razuma bila uzdrmana pojavio se skepticizam i na scenu su stupili materijalisti i nihilisti.

Sve je to pripremalo put za samosvesnu kritiku razuma. Misao nam daje saznanje stvarnosti, ali to je samo saznanje a ne stvarnost. Ona su istinita dokle mogu da dopiru, ali ona nisu potpuna istina. To dokazuje da Jariana nije intuicija, ma kako da je sa njome povezano. Ona dopire unazad sve do doba veda i u isto vreme je i mlada i stara. Ona je obnavljala svoju mladost kad god je to zahtevao tok istorije.

Ima dosta indijskih mislilaca koji posmatraju celinu indijske filozofije kao jedinstven sistem neprekinutog otkrovenja. Prekidi u razvoju i ulice bez izlaza se ipak nekako slivaju sa glavnim tokom napredovanja prema istini.

Istina se otkriva zrno po zrno u sistemima koji sleduju jedan drugom, a potpuna istina se pokazuje samo kad se upotpuni serija filozofema. Patnja sveta izaziva probleme filozofije i religije.

Indija je i danas uglavnom zemlja Hindusa. Mi se ovde bavimo istorijom indijske misli do godine 1. To je doba lutanja, ali doba kad su sujeverje i misao ipak u sukobu.

Takva redukcija i sumiranje izvedeno je u obliku sutra. Oni se u svim delovima javljaju uzajamno povezani. Mimamsa neposredno ili posredno priznaje ranije javljanje sviju ostalih. Ima nekoliko istorija filozofije koje su pisali indijski mislioci.

INDIAN ANTHROPOLOGY BY NADEEM HASNAIN PDF

Indijska filozofija

.

FULLEON ROSHNI PDF

Indijska filozofija: Opšte karakteristike indijske misli;

.

ERASMUS DIN ROTTERDAM ELOGIUL NEBUNIEI PDF

Indijska filozofija jezika,, R.C.Pandeya

.

Related Articles